LithuanianLatvianEnglish (United Kingdom)

Rugsėjo 22 dieną 14 val. Vytauto Valiušio keramikos muziejus Leliūnuose plačiai atveria duris ir kviečia visus į optimizmo šventę, parodysiančią, kaip mūsų kasdienį gyvenimą ir aplinką gali pagerinti draugiškas kaimynų bendradarbiavimas. 

Skaityti daugiau...

 

Tradicijos ir dabarties sankirta įvairiose srityse visais laikais būdavo ir šiandien tebėra diskusijų objektas. Viena vertus, be tradicijos nebūtų galima apibrėžti vertybių visumos ar pavyzdinių socialinių, materialinių ir kitokių normų. Antra vertus, tradicijų laužymas tampa savotišku postūmiu, varomąja jėga ieškoti naujų raiškos būdų. Tad gilinimasis į tradicijos ir dabarties sąveiką yra vienas iš prasmingų dabarties žmogaus egzistencijos ir savęs ieškojimo būdų. 

Skaityti daugiau...

 

Matyt, ne mano vieno pasąmonė, lietuvio akimis žvelgdama į šiaurę, į žiemius, gerai nujaučia, kad ten, kur lygumos dangus susieina su žeme, kur prasideda Latvija, – dar nėra jo žemės galas, archetipinėje mūsų atminty slypi plonytė gentinės bendrystės gija, gyvastinga šaknelė, iš kurios, žiūrėk, lyg netyčia kas ir išdygsta, išauga, laukia būti atpažįstama. Jau vien tai, kad Lietuvos šiaurės žmonių akys dažnusyk nukrypsta ton šiaurės, tuosna žiemiuosna, – jau vien tai yra iškalbu.

Skaityti daugiau...

 


Abipus Lietuvos ir Latvijos sienos esančias žemes nuo pagonybės laikų siejantis istorinės srities – Žiemgalos – pavadinimas vis dažniau prisimenamas kaimyninių tautų praeities kultūros išsaugojimo, tradicijų puoselėjimo kontekste, siekiant suartinti pasienio regiono bendruomenes, paskatinti visapusišką jų bendradarbiavimą. To siekia Pakruojo rajono savivaldybė, kaip vadovaujantysis partneris ir Šiaulių regiono plėtros agentūra, kaip partnerė dalyvaujančios projekte „Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas Žiemgalos regione“ (Nr. LLII-092). Projektas finansuojamas iš Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007–2013 m., jo vertė 228 956 eurai. Projekto tikslas – stiprinti Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono patrauklumą.

Skaityti daugiau...

 

Daugelis lietuvių mielai paragautų kaimynų latvių jiems pasiūlyto paskanauti ruginės duonos deserto. Jeigu susidomėjote šiuo receptu, jį galite rasti naujoje Žiemgalos regiono kulinarinio paveldo receptų knygelėje. Leidinį apie Žiemgalos regiono kulinarinį paveldą parengė Šiaulių regiono plėtros agentūra, kartu su partneriais dalyvaujanti projekte „Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas Žiemgalos regione“ (Nr. LLII-092). Projektas finansuojamas iš Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007–2013 m. 

Skaityti daugiau...

 

2011 m. balandžio 8-ąją baigiasi ilgiau kaip metus trukęs projektas „Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas Žiemgalos regione“ (Nr. LLII-092). Per šį laikotarpį Latvijos bei Lietuvos pasienio regione buvo surengta daug bendrų renginių, švenčių, pakvietusių abiejų tautų bendruomenes artimesnei pažinčiai su  senojo Žiemgalos krašto praeitimi, tradicijomis, papročiais, regiono dabarties kultūra. Projekto metu surinkta informacija sugulė į solidaus leidinio „Tradicijos ir dabartis. Žiemgala“ puslapius.

Skaityti daugiau...